“Walang baklang pangit sa lalaking gipit!”

Posts Tagged "Hed Kandi"

Hed Kandi 2009

See you at Hed Kandi! Party on!