“Ang baklang maagang nagising, kagabi walang booking.”