“Wala nang hihigit pa sa malansang isda, kundi ang isang balahurang bakla.”

Hed Kandi 2009

Hed Kandi. A.Venue, Makati City. January 23, 2009.

Hed Kandi. A.Venue, Makati City. January 23, 2009.

See you at Hed Kandi! Party on!

Like what you read? Get updates for free!

Add a Comment