“Sa hinaba-haba ng prusisyon, bading din pala ang iyong karelasyon.”

Hed Kandi 2009

Hed Kandi. A.Venue, Makati City. January 23, 2009.

Hed Kandi. A.Venue, Makati City. January 23, 2009.

See you at Hed Kandi! Party on!

Like what you read? Get updates for free!

Add a Comment