“Sa hinaba-haba ng prusisyon, bading din pala ang iyong karelasyon.”

Teriyaki Boy: Karlos, Rhoger, DJ, Martin, Franciz

Teriyaki Boy: Karlos, Rhoger, DJ, Martin, Franciz


Add a Comment