“Ang tumatakbo ng matulin, may gwapong hahabulin.”

Posts Tagged "Gay Literature"

As you all know, I haven’t been blogging a lot lately due to busy schedule. But today, I got a surprise for everyone who loves gay literature like me. I bring you Wyatt O’Brian Evans, the author of the just released gay-themed novel titled “Nothing Can Tear Us Apart: Uncensored”. Wyatt is also journalist whose […]

Michael and I were meant to be together. Tumira sa iisang komunidad sa Butuan, magkaeskuwela mula prep school hanggang kolehiyo, lumaki na pareho ang barkada, nagsosyo sa bawat stick ng yosi at sa bawat piraso ng french bread, pan de sal, at pan de coco, at kung minsan sa bawat bilog, lapad, at cuatro cantos. […]