“Homophobia is a social disease.”

A love poem written by my best friend Franciz a.k.a. Frosty. 

Hindi ako si Jean Grey,
Na kayang basahin lagi ang nasa utak mo.
Hindi ako si Professor X,
Na kasing talino mo at galing.
Hindi ako si Iceman,
Na kayang palamigin ang bawat sitwasyon.
Hindi ako si Storm,
Na kayang baguhin ang panahon kung kailan mo gusto.
At hinding hindi ako si Colossus,
Na kayang labanan ang bawat problema.
Tao lang ako…
Na ang kapangyarihan ay magmahal,
Magmahal ng tapat at magmahal ng lubos.

Like what you read? Get updates for free!
Tags »

2 Comments to “ “Hindi Ako Mutant” by Frosty ”

  1. hi

    wala akong msbi

  2. ryan cojuanco

    sorry but… that composition is very illiterate….

Add a Comment