“Sa hinaba-haba ng prusisyon, bading din pala ang iyong karelasyon.”


Like what you read? Get updates for free!
Tags »

Add a Comment